ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) https://www.fd-sports.com/ https://fdsports.com.tr/ internet sitesinin sahibi, Fenerbahçe Mah.  Fener Kalamış Cad. Ersoy Apt Daire No:7 Kapı No:30 Kadıköy 34000 İstanbul adresinde Fatma Damla Hantaloğlu Danışmanlık Ve Dış Tic.Ltd.Şti (Bundan böyle “FD-SPORTS” olarak anılacaktır) ile https://www.fd-sports.com/ https://fdsports.com.tr internet sitesine ÜYE olan internet kullanıcısı (“ÜYE”) arasında akdedilmiştir.

 

  1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu FD-SPORTS ‘un sahip olduğu internet sitesi https://www.fd-sports.com ’dan ÜYE’nin yararlanma ve kullanma şartlarının belirlenmesidir.

 

  1. Sözleşmenin Başlangıcı

ÜYE, Site’de kayıt işlemlerini tamamlayıp, e-posta adresini onayladıktan sonra işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile e-posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir.

Sözleşme’nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

ÜYE, Site’yi kullanmaya başladığı andan itibaren Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder. FD-SPORTS aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine değiştirme ve değişiklikleri ÜYE’ye bildirme hakkını saklı tutmaktadır.

  1. ÜYE’nin Hak ve Yükümlülükleri

Site, siteye ÜYE olan herkesin kullanımına açık bir sitedir.

ÜYE, Site’yi kullanımında, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYE, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile FD-SPORTS’nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk ÜYE’ye aittir.

ÜYE, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle FD-SPORTS’nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup FD-SPORTS’nin ÜYE’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için ÜYE’ye aynen rücu hakkını haizdir.

ÜYE, diğer ÜYE’lerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde ÜYE’liğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

Site içerisinde yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve FD-SPORTS tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden FD-SPORTS sorumlu tutulamaz.

FD-SPORTS ya da ÜYE’nin kendisi tarafından sonlandırılan ÜYE’lik hesabına ait her türlü kaydı FD-SPORTS silip silmemekte serbesttir. ÜYE silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Ancak ÜYE’nin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakları saklıdır.

ÜYE, Site’de kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin doğru olmaması halinde FD-SPORTS’ un bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Site’de, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ÜYE’ye aittir. FD-SPORTS tarafından bu linklere site içeriğinde sadece ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacıyla yer verilmektedir.

Site’de sunulan görsel, yazısal içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her türlü hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz FD-SPORTS’ un izni olmaksızın, Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır.

ÜYE, FD-SPORTS’ un Site’de yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, ÜYE, FD-SPORTS’ un uğramış olduğu ve yahut uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı FD-SPORTS’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÜYE, Site’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notları silemez veya çıkartamaz.

Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri, kişilerin kendi sorumluluğundadır.

ÜYE, işbu üyelik sözleşmesi ve gizlilik politikasını okuyup kabul ettikten sonra kendisine FD-SPORTS tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda ÜYE, FD-SPORTS tarafından kendisine elektronik posta ile ÜYE’den başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.

ÜYE, istediği herhangi bir zamanda günlük/haftalık gönderilen e-mail listesinden çıkmak istemesi durumunda site alt kısmında bulunan e-mail adresine mail atarak kolayca e-mail üyeliğinden çıkabilir.

  1. FD-SPORTS ’nin Hak ve Yükümlülükleri

Aşağıda belirtilen durumlarda FD-SPORTS, kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, ÜYE’nin kullanımını durdurma, ÜYE’nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:

Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi durumunda; Site’de yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;

Üyelere, FD-SPORTS tarafından siteye üye olması nedeniyle verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan ÜYE sorumludur. Aynı şekilde, ÜYE, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük ÜYE’ye aittir;

Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;

ÜYE’nin, FD-SPORTS ‘un kampanyalarının, satış sisteminin veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak FD-SPORTS’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya Site’nin kötüye kullanılmasının tespit edilmesi durumunda,

ÜYE’nin, Site’yi kullanımında veya alışverişte, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda,

ÜYE, Site’nin kullanımı süresince işbu Sözleşme’de belirtilen gizlilik politikasına uygun hareket etmemesi durumunda, FD-SPORTS’un iş bu Sözleşme’yi derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

ÜYE ise iş bu gizlilik politikasını, üyelik sözleşmesini onaylayarak siteyi kullanmaya başladığı andan itibaren okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

FD-SPORTS, işbu sözleşme ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, sözleşme süresince veya sözleşmenin sona ermesinden sonra dahi, kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir

FD-SPORTS, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı saklı kalmak kaydıyla ve teknik arızalar dışında, ÜYE’yi sözleşme konusu hizmetlerden yararlandırılacağını, ÜYE’nin paylaşıma açtığı bilgileri yasal zorunluluklar ve belirtilen durumlar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder. ÜYE’nin, Site’nin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, ÜYE’ye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, FD-SPORTS ilgili ÜYE’nin kişisel bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

  1. Sözleşme’nin Devri, Kapsamı, Süresi ve Yürürlük

Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.

ÜYE ve FD-SPORTS, gerekli görmesi halinde, diğer tarafa sebebini bildirmek kaydı ile, Site üyeliğini iptal edebileceğini ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini peşinen kabul eder.

FD-SPORTS taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de istediği anda ve önceden bildirmeksizin tek taraflı değişiklikler yapabilir. FD-SPORTS’ un Site’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. FD-SPORTS, gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Site’de yayınlayacak, ÜYE’ye de bildirimde bulunabilecektir. Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.

Site’nin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan ÜYE, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

ÜYE, FD-SPORTS’nin Sözleşme’yi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile, Borçlar Kanunu’nun 205’inci maddesi uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. Genel Hükümler

İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

ÜYE’nin Site’ye ÜYE olurken bildirdiği e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

ÜYE’nin kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın FD-SPORTS tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra ÜYE’ye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Size Nasıl Yardımcı olabiliriz?
Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazın ve "enter" tuşuna basın.
Sohbeti Başlat
Yardıma İhtiyacım Var.
Merhaba
Sana nasıl yardımcı olabiliriz?