GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ – VERİ GÜVENLİĞİ İLE İŞLENMESİ POLİTİKASI
HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu sözleşme bir taraftan Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. Ersoy Apt Daire No:7 Kapı No:30 Kadıköy / İstanbuladresinde mukim Fatma Damla Hantaloğlu Danışmanlık ve Dış Tic.Ltd.Şti (Aşağıda kısaca “FD-SPORTS” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta https://www.fd-sports.com internet Sitesi (Aşağıda kısaca “Site” olarak anılacaktır) üye ve kullanıcıları (Aşağıda kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır )  arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

Kullanıcı, Site’de sunulan hizmetlerden faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak işbu sözleşmede hükümlerini kabul etmiş sayılmakta ve işbu sözleşmede belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.

Aşağıdaki maddeler, FD-SPORTS’un Site aracılığı ile ne tür veriler topladığı, toplanan verilerin hangi amaçla ve nasıl kullanıldığı, ne şekilde korunduğu, FD-SPORTS’un verileri kimlerle paylaşabileceği ve ayrıca Kullanıcı’nın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 10 hükmünden doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında işlediği kişisel verilerin üzerindeki haklarının neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanabileceği, kişisel bilgilerini nasıl değiştirebileceği ve hangi tür kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği ve paylaşıldığı gibi konuları içermektedir.

FD-SPORTS, gerekli görmesi durumunda ve mevzuatta meydana gelebilecek değişikliklere uyum sağlamak amacıyla işbu Gizlilik Sözleşmesi ve Veri Güvenliği ile İşlenmesi Politikası metninde her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 • Toplanan Bilgiler ve Ne Amaçla Kullanıldığı

FD-SPORTS, kullanıcılara daha iyi bir hizmet sunmak ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun’dan, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında’ki Kanundan doğan ve sair mevzuata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, Kullanıcı’nın her türlü kampanya, hizmet ve sair bilgilendirmeyi içeren mail yoluyla iletilen bültenlere abone olması, Site’ye üye olması yahut da Site’nin herhangi bir şekilde kullanılması halinde, Kullanıcı’nın ad, soyad, telefon numarası, mail adresi, fatura ve teslimat adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ilgi alanları dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren her türlü kişisel bilgiyi talep edilebilir. Yine benzer şekilde, Kullanıcı’nın Site’yi ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi toplu istatistiksel veriler de, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanır ve kullanılır. Bu açıklamalar çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar için gereklidir:

 

 • Kullanıcı’nın talep ettiği kullanıcı desteğini ve hizmetleri sağlamak için
 • Site içinde Kullanıcı’ya özel hesap oluşturulması için
 • Siparişleri işlemek ve süreçlerini yürütmek ve tamamlamak için,
 • Müşteri iletişimini sağlamak için
 • Sipariş işlemlerine dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek için,
 • Siparişlerle alakalı teslimat bilgisini ve teslimatındaki olası sorunları iletmek için,
 • Kampanya, ürün kataloğu, bülten gibi her türlü pazarlama teklifi göndermek için,
 • Kullanıcı’nın sorularına ve taleplerine cevap vermek ve yeni veya değiştirilmiş hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek için,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda gerekli makamlara bilgi verebilmek için,
 • Uyuşmazlıkları ve Site’deki aksaklıkları çözümlemek için,
 • Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve aynı zamanda Üyelik Sözleşmesi ile Site’ye üye olunmuş ise Üyelik Sözleşmesi’ni uygulamak için,
 • Hizmetleri, tanıtımları ve içeriklerimizi kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek için,
 • Kullanıcıya uygun pazarlama teklifleri ve bilgileri sunmak adına analiz etmek için,
 • Site üzerinden işlem yapanın kimlik bilgilerini ve söz konusu işlemler için yasal yaşta olduğunu teyit etmek için,
 • Bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak için
 • Mevzuat gereği FD-SPORTS’un yasal haklarını kullanması ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için.

Sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır.

 

FD-SPORTS bazı dönemlerde Kullanıcı’lara kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Kullanıcı’lar bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir. 

 • Toplanan Bilgilerin Paylaşımı

Kural olarak Kullanıcı’ya ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı sadece kullanıcının izni üzerine gerçekleştirilmektedir. Ancak daha iyi hizmet vermek ve FD-SPORTS’un Kullancı’lara karşı taahhütlerini karşılamak amacı ile yurtiçinde ve yurtdışında birlikte çalışılan firmalarla (kargo,  çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmetleri firmaları ve verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti alınan kişi ve kurumlar ile), kanuni yükümlülüklerin gerektirdiği noktalarda ilgili devlet mercileri ile paylaşılabilir. Verilerin üçüncü kişilerle paylaşımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler FD-SPORTS tarafından alınmaktadır. Bununla birlikte bu verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden FD-SPORTS sorumlu değildir.

 

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, FD-SPORTS, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

 

FD-SPORTS, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. FD-SPORTS tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya FD-SPORTS’a ait Site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; FD-SPORTS ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Bunların dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve de satılmamaktadır.

 

FD-SPORTS, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 • Verilerin Korunması 

Site’de paylaşılan veriler FD-SPORTS ‘un gözetimi ve kontrolü altındadır. FD-SPORTS, mevzuat uyarınca verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak adına gerekli teknik önlemleri alma ve uyarlama konusunda veri sorumlusu olarak gerekli sorumluluğu üstlenmiştir. Site’nin güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir.

 • Kullanıcı’ların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Hakları:

FD-SPORTS, kanuni olarak saklaması gereken kullanıcı bilgilerini saklamakla yükümlüdür. FD-SPORTS tarafından Kullanıcı verilerini işlendiği ve FD-SPORTS’un verilerin veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel veriler ile ilgili;

– Kişisel veriler hakkında bilgilendirilme,

– Herhangi bir kişisel verin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verilerin hangi amaçla işlendiği ve bu amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini öğrenme,

-Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,

– Eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerin yahut da işlenen kişisel verilerin herhangi bir değişiklik olması halinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini ve/veya silinmesini isteme; ayrıca bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

-Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,

-Kullanıcı, kişisel verilerin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme haklarına sahiptir.

–  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Mevcut ve potansiyel FD-SPORTS Web Sitesi kullanıcıları ile ilgili veriler kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yollarla sözleşmesel veya mevzuat çerçevesinde belirlenen diğer sebeplerle işletme konusunun gereği olarak toplanmaktadır.

 • Açık Rıza Olmaksızın İşlenen Kişisel Veriler

 

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde FD-SPORTS, işbu metin hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

 1. FD-SPORTS’un kullanıcılarla akdettiği “Üyelik Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. 

KVKK gereği; Kullanıcı tarafından kamuya açık olarak paylaşılarak alenileştirilen kişisel bilgileri açık rıza olmaksızın işleyebilir ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşabilir. Mevzuatta kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlemeyi hukuka uygun hale getiren hükümlerin bulunması durumunda açık rıza olmaksızın, kişisel veriler FD-SPORTS tarafından işlenebilir ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşılabilinir. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler de dâhil olmak üzere hukuki yükümlülüğü yerine getirmek için zorunlu olması durumunda kişisel veriler açık rıza olmaksızın FD-SPORTS tarafından işlenebilinir. Aynı şekilde bir hakkının tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda kişisel veriler açık rızası olmaksızın işlenebilinir.

 

 • Kredi Kartı Güvenliği

 

FD-SPORTS, alışveriş Site’sinden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

 

İşlemler sürecine girildiğinde güvenli bir Sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş Site’mizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

 

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği FD-SPORTStarafından kredi kartları dolandırıcılığına karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş Site’mizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

 

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

 

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş Siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz. 

 

Not: İnternet alışveriş Sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. FD-SPORTS’a ait Site’de Şirket iletişim bilgileri yer almaktadır.

 

 • Mail Order Kredi Kart Bilgileri Güvenliği

 

Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz FD-SPORTS tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşubilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır. 

 

 

 • Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Uygulamalar

 

FD-SPORTS,  web Site’si dâhilinde başka sitelere link verebilir. FD-SPORTS, bu linkler vasıtasıyla erişilen Sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. FD-SPORTS’a ait Site’de yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece FD-SPORTS’a ait Site’nin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz. 

 

 • E-Posta Güvenliği

 

FD-SPORT,  Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. FD-SPORTS, e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

 

 

 

 

 • Tarayıcı Çerezleri 

 

FD-SPORTS, internet Sitesini ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web Site’sini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.

 

Teknik iletişim dosyası,  Site’yi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin Site’yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar Site’de kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından  dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

 

FD-SPORTS, işbu metinde yer alan hükümleri dilediği zaman Site’de yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya Site’sinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir.

 

Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için damla@fromdamla.com adresine email gönderebilirsiniz FD-SPORTS’a ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

 

Firma Ünvanı: Fatma Damla Hantaloğlu Danışmanlık Ve Dış Tic.Ltd.Şti

Adres: Fenerbahçe Mah.  Fener Kalamış Cad. Ersoy Apt Daire No:7 Kapı No:30 Kadıköy 34000 İstanbul Türkiye
Eposta: damla@fromdamla.com

Tel: 0216 349 68 85

Fax:

 

Size Nasıl Yardımcı olabiliriz?
Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazın ve "enter" tuşuna basın.
Sohbeti Başlat
Yardıma İhtiyacım Var.
Merhaba
Sana nasıl yardımcı olabiliriz?